Financing Public Investments Between budgetary and legal limitations and the public interest imperative contract no. 39/29.04.2013, project PN-II-RU-PD-2012-3-0103

Researchers

Simona Gherghina

Education
2009 Bucharest University, Faculty of Law Ph.D. in Law, Public Finance Law with a thesis on “Sovereign and Municipal Guarantees” 1992 Bucharest University, Faculty of Law LL.B

ACADEMIC and RESEARCH EXPERIENCE
Nov. 2014 Associate Professor, Faculty of Law, University of Bucharest Public Finance Law, Banking Law 2013-2015 Senior Researcher in the research project PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012-0137 „From Fiscal Compact to Constitution: Shaping a Legal Form for the Balanced Budget Rule” 2012 University of Bucharest, Faculty of Law Lecturer – Public Finance Law and Banking Law 1994 – 2012 University of Bucharest, Faculty of Law Assistant Lecturer – Public Finance Law, Tax Law and Banking Law 1992 – 1994 Academy of Economic Studies, Bucharest, Law Department Assistant Lecturer – Commercial Law, 1992 - 1994 Romanian Academy, Institute for Juridical Research Junior Researcher, Private Law Department 1996 - 1997 NATO Research Scholarship, Report on “Protection of private property in Romania” 1996 - 1997 Harvard Institute for International Development - Research Consultant for drafting regulations on the financing of environment agencies 2011 Institut Suisse de Droit Comparé, Laussane – Co-author to comparative law study (Romanian section) for the European Commission on „Foreign Law and its perspectives for the future at the European Level” (Avis 09-184)

PROFESSIONAL EXPERIENCE
1992 – to present Member of the Bucharest Bar, fully qualified lawyer since 1995
Extensive practice in matters concerning public-private partnership projects, concessions of public services and assets, public finance, banking, project finance, sovereign guarantees

LAW REVIEW and CONFERENCES (on project topic)
 • Deputy Editor-in-chief of the Romanian Public-Private Partnership Law Review
 • Contribution „The use of public funds in financing public-private partnerships” presented in the Conference „The Potential of Public-Private Partnership in Romania”, Bucharest, June 21, 2011
 • Contribution „The consequences of the transfer and encumbrance interdictions provided in article 872 of the new Civil Code on the financing of public investments”, presented in the Conference „Fundamental rules in the new Civil Code and the new Civil procedure Code”, Bucharest, February 17-18, 2012
 • Contribution „The Role of the Concession Contract in the Financing of Public Investment” – at the Conference „Public Administration between Missions and Budgetary Constraints. Legal and Managerial Dimensions”, organised by the Centre of Public Law SNSPA (08 November 2013), further published in the conference proceedings volume Ed. Wolters Kluwer, 2014
 • Contribution „Public Investments and Application of Articles 101 and 102 TFUE” – at the International Conference „The application of articles 101 and 102 TFEU at national level”, organised by the Faculty of Law, University of Bucharest and the Romanian Competition Council (25 October 2014), to be further published in the conference proceedings volume
 • Contribution „Legislative Measures for Reducing Arrears: the Law May Ignore the Contracts?” – at the conference „Public Administration in Times of Crisis”, organised by the Centre of Public Law SNSPA (24 October 2014), to be further published in the conference proceedings volume
 • starting 2014 – member of Société de législation comparée – secțiunea Finances publiques

Publications

Books

 1. „Garanţiile publice. Reglementări, delimitări, aplicaţii”, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2011
 2. „Legea parteneriatului public-privat. Comentarii şi adnotări”, Ed. Monitorul Oficial, 2011, co-author M.A.Raţiu
 3. „Drept Financiar Public – Caiet de seminar”, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2008, co-author M.A.Raţiu
 4. „Procedura fiscală”, Ed. Oscar Print, Bucureşti 1996, co-author D.D. Şaguna, D. Şova
 5. Drept financiar public. Datoria publică. Finanțarea investițiilor publice, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013

Articles

 1. „Considérations sur l’objet d’activité de la société commerciale en droit roumain” – Revue Roumaine des Sciences Juridiques, nr. 2/1993
 2. „Unele aspecte teoretice şi practice privind obiectul de activitate al societăţii comerciale” – Studii de drept românesc nr. 1/1994
 3. „Efectele şi încetarea contractului de concesiune” - Dreptul nr. 11/1999, co-author A. Sebeni
 4. „Consideraţii privind noţiunea de garanţie publică” - Analele Universităţii Bucureşti seria Drept nr. IV/2009
 5. „Despre banii publici – o încercare de definire” - Analele Universităţii Bucureşti seria Drept nr. II/2011
 6. „Financing Public-Private Partnership Projects on Capital Markets. Potential Solutions under Romanian Law” - Jurnalul de Studii Juridice Nr. Suplimentar/2011
 7. „Municipal Guarantees – Public Support for which Investments?” - Jurnalul de Studii Juridice Nr. Suplimentar/2011
 8. „The Legal Nature of Sovereign Guarantees – One Less Administrative Contract?” - Jurnalul de Studii Juridice nr. 3-4/2011
 9. „Scrisorile de confort emise de autorităţile publice” – Analele Universităţii Bucureşti seria Drept nr. IV/2011
 10. „Partenerul public în proiectele PPP – confirmarea unor noi frontiere pentru sectorul public” – Revista Română de Parteneriat Public-Privat nr. 1/2012
 11. „Consideraţii privind implicarea fondurilor publice în proiectele de parteneriat public-privat conform noii reglementări” –Dreptul nr. 3/2012
 12. „Contribuţia în bunuri a partenerului public la proiectele de parteneriat public-privat” –Dreptul nr. 4/2012
 13. „Consecinţele interdicţiilor de înstrăinare şi de grevare din art. 872 al noului Cod civil asupra finanţării investiţiilor publice” - Analele Universităţii din Bucureşti seria Drept nr. III/2012)
 14. „Limitele utilizării garanţiilor publice indirecte în finanţarea investiţiilor publice” - Analele Universităţii din Bucureşti seria Drept nr. I/2012
 15. „Parteneriatul public-privat în serviciile de utilităţi publice” – Revista Română de Parteneriat Public-Privat nr. 2/2012
 16. „Consideraţii privind calificarea şi clasificarea contractelor de parteneriat public-privat” – Revista Română de Parteneriat Public-Privat nr. 3/2012
 17. „Juge constitutionnel et l’équilibre des finances publiques”, în volumul conferinţei organizate de Institut Louis Favoreu – GERJC, Aix en Provence, september 2012, co-author S. Tănăsescu
 18. „Garanţii publice locale pentru proiecte de parteneriat public-privat” – Revista Română de Parteneriat Public-Privat nr. 4/2012
 19. „Recuperarea prejudiciului constatat în urma controlului Curţii de Conturi – între norme speciale şi principii” – Curierul Judiciar nr. 2/2013, co-author D.D. Şaguna
 20. „Public Contracts Crossroads – Concessions or Public-Private Partnerships?” – Revista Română de Parteneriat Public-Privat nr. 5/2013
 21. „Limitări ale dobândirii de drepturi speciale de către stat ca acționar într-o societate de proiect”, - Analele Universității din București – seria Drept, nr. II/2013
 22. Incidența normelor privind disciplina bugetară asupra parteneriatului public-privat” în Revista Română de Parteneriat Public-Privat nr. 7/2013
 23. Rolul contractului de concesiune în finanțarea investițiilor publice” - inclus în volumul „Administrația publică între misiuni și constrângeri bugetare. Dimensiuni juridice și manageriale”, Ed. Wolters Kluwer, 2014
 24. ”Cadrul general al modificării contractului de parteneriat public-privat”, în Revista Română de Parteneriat Public-Privat nr. 9/2014
 25. „În căutarea clarității legii: comentariu la decizia Curții Constituționale referitoare la Legea parteneriatului public-privat”, în Revista Română de Parteneriat Public-Privat nr. 10/2014, co-author M.A.Rațiu

Emil Balan

Education
1998 PhD Juridical Sciences Police Academy Alexandru Ioan Cuza, Bucharest 1983 Bachelor Degree Juridical sciences University of Bucharest 1978 Bachelor Degree Economic Sciences Academy of Economic Sciences, Bucharest, Romania

PROFESSIONAL EXPERIENCE
2008 – to present Vice Rector SNSPA, Povernei Street, no. 6-8, 1st District, Bucharest 1996 – 2008 Professor, Chief of the Law department, Vice Dean SNSPA, Faculty of Public Administration, Povernei Street, no. 6-8, 1st District, Bucharest 1998 – 1999 Chief of Service Analysis, Documentation, Synthesis Legislative Council of Romania, Bucharest 1997 – 1998 Chief of service Studies, Documentation, Synthesis Romanian National Union of Notaries

ACADEMIC and PROFESSIONAL AFFILIATION
 • Member in the Scientific Council of the Institute of Administrative Sciences « Paul Negulescu »
 • President of the Academic Society of Administrative Sciences ;
 • Member of the European Group of Public Administration;
 • Member of the National Council for the Attestation of Academic Titles, Diplomas and Certificates (C.N.A.T.D.C.U.) – the specialized commission on Law;
 • Expert of the Romanian National University Research Council – the panel of the Commission Social and Economic Sciences;
 • President of the Commission for the evaluation of the individual professional performances of the high civil servants, according to the Decision of the Prime Minister of Romania no. 17 from January the 16tth, 2008, published in the Official Journal of Romania, First part, no. 43/2008;
 • Member of the Commission of Contestation Solving for the recruitment of the high civil servants according to the Decision of the Prime Minister of Romania no. 38 from April the 5th 2006, published in the Official Journal of Romania, First part, no. 314/7.04.2006;

ORGANIZATIONAL SKILLS AND COMPETENCES
 • Experience in the field of research projects, both as a member and as a leader of research team. The most important research project coordinated is The right to a good administration and its impact on public administration’s procedures, financed by CNCSIS (200000 euro) between 2007 and 2010. The works elaborated by the research team were valued in international field reviews and were registered in Worldcat and Karlsruhe catalog.
 • Coordinator of doctoral research projects in the field of administrative sciences.
 • Experience in the field of institutional management

Publications

Most important scientific publications

 1. Authors: Bălan Emil, Varia Gabriela, Iftene Cristi, Troanţă Dragoş, Văcărelu Marius Title: „The Right to a Good Administration and its Impact on Public Administration’s Procedures”, Publishing house: comunicare.ro, 2010
 2. Author: Bălan Emil Title: “Territorial-administrative reorganization, a perspective of the scientific concepts” Review: Lex et Scientia International Journal, no.2/2011
 3. Author: Bălan Emil Title: “Policies for the Budgetary Equilibrum in Times of Economic Crisis and their Complience with the National Constitutional Provisions” Review: Proceedings of the IBIMA Conference Knowledge Management and Innovation. A Business Competitive Edge Perspective, Cairo, 2010
 4. Author: Bălan Emil Title: „ Politica de impozitare în Uniunea Europeană” (“Tax policy in the European Union”) Review: Caietele Ştiinţifice ale Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”,vol.1/2007
 5. Author: Bălan Emil Title: “Consultanţa fiscală şi tutela administrativă” („Fiscal consultancy and the administrative tutorship”) Review: Curierul fiscal, no. 10/2006
 6. Author: Bălan Emil Title: “Acte juridice şi operaţiuni administrativ-financiare în execuţia bugetului public” („Legal deeds and administrative-financial operations in the public budget execution”) Review: Curierul Judiciar, no.12/2003

Autonomy and visibility of scientific activity

 1. Research project coordinated: The right to a good administration and its impact on public administration’s procedures, financed by CNCSIS (200000 euro) between 2007 and 2010. The works elaborated by the research team found valorization in international field reviews and were registered in World Cat and Karlsruhe catalog. (http://www.good-administration.snspa.ro/about_project.html)
 2. Project Conference Field administrative reforms in the European administrative space in the context of good governance – implementation and evaluation, financed by ANCS, in 2011, with the resulting volume Strengthening administrative capacity in the context of good governance, comunicare.ro, 2011.

Presentations at international conferences:

 1. General Principles of Administrative Procedure. Romanian Perspective, European Group of Public Administration Annual Conference, Madrid, 19 – 22 September 2007;
 2. Promoting Good Governance through Ethical Means – Assessment of the Romanian Ombudsman’s Effectiveness, Governing Good and Governing Well Conference, Amsterdam, The Netherlands, May 2009.
 3. Policies for the Budgetary Equilibrium in Times of Economic Crisis and their Compliance with the National Constitutional Provisions the 15th IBIMA Conference Cairo, 2010.

This research project is supported by a grant of the Romanian Ministry of Education, CNCS-UEFISCDI, project number PN-II-RU-PD-2012-3-0103

Service Calculatoare Bucuresti